Krabička cvrčků za 25,- Kč

Rychlá akce do vyprodání !!!

Proč právě BSF?

BSF (Black Soldier Fly) – černá vojenská moucha  pocházející z tropického a subtropického pásu a její larvální stádia  představují  nezastupitelnou roli v biologických procesech  degradace organického materiálu. Není považována za škůdce, nepřitahuje ji ani lidské obydlí ani lidské jídlo. Létající dospělci nemohou infikovat prostředí a jejich larvy brání množení jiných druhů much v substrátu.
Svou biodegradabilní činností  významně napomáhá trvale udržitelnému rozvoji.

Zvířata je milují

Snadné rozkrmení mláďat, vynikající přírůstky

excelentní zdroj stravitelného proteinu pro všechna hmyzožravá zvířata, hmyzožravé ptáky, ryby a vybraná hospodářská zvířata

vysoký zdroj vápníku v poměru k nižšímu obsahu fosforu

ekologický aspekt

schopnost biodegradace širokého spektra organických látek a jejich přeměna na jednotlivé nutriční složky

biologické obohacení půdy návratem živin

široká využitelnost v odpadovém hospodářství

využití jako zdroj olejů a výroba biopaliv

v oboru zoohygieny významná redukce patogenních bakterií E. Coli a Salmonella enterica v substrátu